Textilní výkladový slovník

Rejstřík hesel

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž |
 

Celulózové vlákno

také celulosové vl.; je vyrobeno z buničiny. Jeho vláknotvomá substance je tvořena regenerovanou celulózou nebo deriváty celulózy. Do skupiny c. v, z regenerované celulózy patří měďnatá v., která jsou vyrobena z celulózy rozpuštěné v amoniakálním roz toku hydroxidu mědhatého, dále viskózová v., vyrobená z xanthogenátu celulózy, rozpuštěného v roztoku hydroxidu sodného, a zmýdelněná acetátová v., vyrobená dloužením, acetátových v. zmýdelněných roztokem, hydroxidu sodného a octanu sodného. Ve skupině vláken derivátu celulózy jsou diacetátová v., vyrobená z acetátu celulózy, a triacetátová v., vyrobená z acetátu celulózy, který má zacetalyzováno nejméně 92 % hydroxylových skupin. C. v. jsou důležitou textilní surovinou a v polovině 20. stol. tvořila vysoký podíl výroby chemických v. V poslední době však byla předstižena výrobou syntetických v., která mají pro některé účely lepší vlastnosti.Generální partneři

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Projekty byly realizovány za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webu  |  O webu  |  Tisknout stránku  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
vyrobila Omega Design