Textilní výkladový slovník

Rejstřík hesel

A | B | C | č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | ř | S | š | Š | T | U | ú | V | W | X | Y | Z | ž | Ž |
 

Nápověda:Obsah

Obsah

Nápověda k TEXSITE.info

Pro nepřihlášné uživatele

Menu

Hlavní strana

Návrat na hlavní stranu dané jazykové verze slovníku.

Náhodná stránka

Zobrazení náhodně vybraného hesla.

Poslední změny

Zobrazení historie změn ve slovníku za posledních 1 až 30 dní.

Nápověda

Zobrazení nápovědy k použití slovníku.


Tlačítka

Jít na

Vyhledání stránky, jejíž jméno (heslo) se přesně shoduje se zadaným textem.

Hledat

Vyhledání všech stránek, ve kterých se zadaný text vyskytuje buď v hesle nebo v jeho výkladu.


Nástroje

Odkazuje sem

Výpis seznamu stránek, které odkazují na aktuálně zobrazené heslo.

Speciální stránky

Sada speciálních funkcí zobrazujících například:

Nejnavštěvovanější stránky

Nejnovější články

Nejodkazovanější stránky

Sirotčí články


V jiných jazycích

Zobrazí aktuální heslo v dalších jazycích.


Přihlášení

Přihlaste se

Zobrazí formulář pro přihlášení do administrační části slovníku.


Zápatí

Verze k tisku

Zobrazí dialog pro tisk stránky.

O TEXSITE.info

Obsahuje informace o projektu TEXSITE.info.

Vyloučení odpovědnosti

Obsahuje informace o autorských právech a vyloučení odpovědnosti za platnost a přesnost informací.


Pro přihlášené uživatele

Záložky

Článek

Zobrazí heslo a jeho výklad.

Editovat

Umožní editaci výkladu hesla. Odkaz z výkladu aktuálního hesla na jiné heslo vytvoříte následujícím způsobem: [[identifikační číslo hesla|slovo z kterého odkazujeme]]

Přiklad: [[100079|bavlnářská]]

Číslo (poslední záložka vpravo)

Záložka zobrazuje identifikační číslo aktuálně zobrazeného hesla. Toto číslo využijete při vytváření odkazu na toto heslo z výkladu jiného hesla.Generální partneři

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Projekty byly realizovány za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webu  |  O webu  |  Tisknout stránku  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
vyrobila Omega Design