Textilní výkladový slovník

Rejstřík hesel

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž |
 

Neegality vybarvení

Nerovnoměrné vybarvení textilie. Příčiny této nestejnoměrnosti vybarvení mohou být různého druhu. K první skupině patří zejména špatná či nerovnoměrná konstrukce zboží, přádelnické, tkalcovské či pletařské chyby ve zboží. K další skupině patří špatně provedená předúprava textilie, zejména nedodržení stanoveného technologického postupu jednotlivého stupně předúpravy, dále zejména zbytky přípravků, šlichet, mýdel, saponátů, kyselin, zásad či dalších pomocných přípravků. Dále nerovnoměrná vlhkost ve zboží, jeho plošná či prostorová deformace, posun dostavy apod. A k poslední skupině patří chyby způsobené při vlastním barvení. Jde např. o chyby způsobené nedodržením technologie, špatným výběrem či seřízením stroje, vodících elementů, rozpínek, nedokonalou přípravou barvící lázně, špatnou kvalitou vody a dalších přísad. Zboží může mít pruhy či pásy (chyba asi vznikla ve tkalcovně či přádelně), světlá či tmavší místa, místní pigmentaci. Zboží může mít špatným probarvením zmačkaná místa. Místní skvrny mohou být způsobeny potřísněním zboží louhem či kyselinou či jinými pomocnými přípravky. Moaré efekty mohou být způsobeny nestejnoměrným navinutím zboží na velkonábal apod.Generální partneři

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Projekty byly realizovány za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webu  |  O webu  |  Tisknout stránku  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
vyrobila Omega Design