Textilní výkladový slovník

Rejstřík hesel

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž |
 

Netkaná textilie; malipol; maliwatt

plošná t. vyrobená zpevněním stříží nebo nekonečných vláken, příp. nití, mechanickým nebo fyzikálně chemickým způsobem, či jejich kombinací. Mechanicky zpevněné n. t. mohou být provázány vlákny (vpichováním, proplétáním bez vazných nití, proudem kapaliny), provázány soustavou vazných nití (proplétáním systémem Arachne, proplétáním systémem Mali). Fyzikálně chemickým způsobem jsou n. t. zpevněny kapalnými pojivy (stříkáním, impregnací, soustavou impregnovaných nití, tiskem), pevnými pojivy (přimísením k vlákenné vrstvě, práškováním, prokládáním vlákenných vrstev), aktivací fyzikální (tepelným srážením, natavováním, svařováním), aktivací chemickou (chemickým srážením, bobtnáním, povrchovým rozpouštěním). Kombinované n. t. jsou vyráběny mechanickým způsobem nebo fyzikálně chemickým způsobem. Do skupiny n. t. nepatří textilie vyráběné tkaním, pletením, všíváním a plstěním.Generální partneři

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Projekty byly realizovány za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webu  |  O webu  |  Tisknout stránku  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
vyrobila Omega Design