Textilní výkladový slovník

Rejstřík hesel

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | Ř | S | Š | T | U | Ú | V | W | X | Y | Z | Ž |
 

Vada místní

vada vyskytující se na délkově omezeném úseku textilie. Zápředky v přízi - vzhled pleteniny je porušen shluky vláken, zpravidla jiné barvy, které jsou zapředeny v přízi. Volné kličky - jsou volně položené nitě ve tvaru smyček, vyskytující se zpravidla při přechodu z hladké pleteniny do kryté. Ažura - puštěné očko, po kterém zůstane v pletenině podélný pruh rovných nití Neodlisované očko - delší očko vytažené do dvou i více řádků Vadné krytí - při použití dvou odlišných materiálů, z nichž jeden je krytý a druhý krycí, dochází k narušení vzhledu tím, že krytý materiál v některých místech prosvítá na lícní stranu, tj.vzniká nedokonalé krytí. Klasy - projevují se jako tlustší, nezakroucená místa v přízi, která v hotovém výrobku způsobí nepravidelný vzhled. Vada vzniká již při výrobě příze. Odlišná nit - ve tkanině je zatkána jedna nebo více odlišných nití od všech ostatních nití, použitých ke tkaní. Nitě se mohou lišit svým napětím, jemností, odleskem, tvarem průřezu, znečištěním, barvou, počtem zákrutů nebo i složením materiálu. Vazební chyba - v určitém místě není dodržen charakter vazby. Chybějící niť v útku nebo osnově se označuje jako žebříček. Chybné provázání osnovních i útkových nití se nazývá nadhoz nebo podhoz. Touto chybou vznikají na povrchu tkaniny neb o pleteniny kratší nebo delší úseky neprovázaných nití. Vadně vyšité místo - vzniká při chybně opravené vadě tkaniny nebo pleteniny. Hnízdo - je několik vedle sebe ležících neprovázaných nití, včetně některých nití přetržených, na krátkém úseku. Zátah - vzniká při tkaní zatažením jedné niti navíc k základnímu útku. Útek je tedy v určité šíři tkaniny dvojitý. Nedolet - vzniká při tkaní tím, že útková nit "nedoletěla" přes celou šíři tkaniny a v určité části tkaniny schází útek. Dvoják - vzniká zatkáním dvou osnovních nebo útkových nití najednou a provázaných jako jedna. Smyčka - nežádoucí smyčka vytvořena z útkové nebo osnovní niti. Uzel - chybně navázané niti osnovní nebo útkové viditelné na líci tkaniny nebo pleteniny. Přesekaný útek - na velmi krátkém úseku tkaniny chybí útková nit. Porušený okraj - potrhaný nebo deformovaný okraj, např. přepjatý, volný, přeložený, vlnitý, odtržený. Stopy po jehličkách - propichy nebo vytržená vlákny, vyskytující se blízko kraje. Místní zúžení - tkanina je v jednom místě užší proti sousedním úsekům tkaniny. Útkový pruh - je jiný pruh napříč tkaniny způsobený například nedorazem brda, jiným napětím útkové nitě, vzniklý páráním a opětným zatkáním nového útku, zatkáním odlišně barevného útku nebo zatkáním útku odlišné konstrukce či materiálového složení. Zatkaný předmět - je místo na tkanině, kde je zatkána nečistota nebo jiný materiál jako např. tříska apod. Lomy - viditelné, různě rozložené stopy po ostrých záhybech, které zpravidla nelze zcela odstranit. Vznikají tehdy, je-li deformující tlak větší než pružnost vláken, např. při odtahu pleteniny, při fixaci, při nevhodném skladování apod. Díry - místa na textilii s porušením soustav nití, tak že vznikne malý nebo větší otvor. Skvrna - znečištěné místo na tkanině, různé velikosti a intenzity. Lesklé místo - místo na tkanině s nežádoucím odlišným leskem. Vady vlasu - vznikají různým způsobem. Jsou způsobeny nestejnou výškou zatkaného vlasu, místním vytržením chomáčku vlasu, vadným rozřezáním neb nedořezáním, nestejnou hustotou vlasu. Vady smyček - nesprávně vytvořené smyčky na smyčkových tkaninách. Např. vyšší či nižší smyčka, chybějící smyčka nebo vytažená smyčkující nit. Zátrh - zvýšeným mechanickým napětím dojde k narušení vazby vytažením nitě z textilieDefects of hair - created in various manners. Are created in various manners. They are caused by uneven height of woven-in yarn, local tearing off of a flock of wool. Defects of loops - wrongly created loops on loop fabric. For example higher or lower loop, missing loop or pull-out loop thread. Snad - increased stress causes the weave to be distorted by pulling out the threadsGenerální partneři

Veba Vývoj
Evropská unie Education and Culture Projekty byly realizovány za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
This project has been funded with support from the European Commission.
Mapa webu  |  O webu  |  Tisknout stránku  |  © 2006 – 2008 Textilní zkušební ústav, s.p., powered by MediaWiki
vyrobila Omega Design