Nápověda k TEXSITE.info

Jít na heslo

Vyhledá heslo, jehož jméno se přesně shoduje se zadaným textem. Není-li takové heslo ve slovníku, zobrazí se seznam všech stránek, které obsahují název hesla v nadpisu nebo obsahu stránky.

Hledat

Vyhledá všechny stránky, které obsahují název hesla v nadpisu nebo obsahu stránky.

Náhodná stránka

Zobrazí náhodně vybrané heslo ze slovníku.

V jiných jazycích

Zobrazí aktuální stránku v dalších jazycích. Není-li tato stránka v konkrétním jazyce dostupná, zobrazí se hlavní strana slovníku v požadovaném jazyce.